Ngành cao su

Dòng sản phẩm MAHACHEM® cung cấp trong ngành công nghiệp mủ cao su bao gồm các ứng dụng khác nhau như găng tay y tế, găng tay bảo hộ gia dụng, găng tay bảo hộ công nghiệp, v.v… Chúng tôi cũng cung cấp cho các nhà sản xuất mủ nitrile và latex cô đặc. Chúng tôi cung cấp các hóa chất đặc biệt khác nhau như chất hoạt động bề mặt, chất điều chỉnh pH, ​​chất cô đặc, chất liên kết ngang, v.v…