Giải pháp sàn

1. Dịch vụ này được cung cấp tại đâu?

Dịch vụ giải pháp sàn của chúng tôi đang được cung cấp tại tất cả các quốc gia có văn phòng công ty của chúng tôi.

2. Giải pháp sàn của Maha cung cấp các loại hệ thống sàn nào?

Các giải pháp sàn của chúng tôi tập trung vào hệ thống sàn polime. Các hệ thống mà chúng tôi hỗ trợ bao gồm:

 • Epoxy
 • Polyurethane
 • MMA

Hãy liên hệ nhân viên của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

3. Giải pháp sàn của MahaChem cung cấp những loại dịch vụ nào?

Các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp thông qua dịch vụ giải pháp sàn gồm:

 1. Cung cấp nguyên liệu
 2. Dịch vụ công thức:
  1. Hợp tác phát triển các công thức sàn mới
  2. Tối ưu hóa công thức hiện có
  3. Thay thế vật tư bằng cách sử dụng các sản phẩm của MahaChem
 3. Cung cấp thiết bị (chẳng hạn: máy đo độ ẩm Tramex)
 4. Giám sát dự án và Hỗ trợ ứng dụng
4. Chi phí sử dụng dịch vụ giải pháp sàn của MahaChem là bao nhiêu?

Chi phí này tùy thuộc theo loại hình dự án. Chi phí bao gồm phí vật tư, thiết bị, nhân lực, vận tải và dịch vụ.

5. Mất bao lâu để hoàn tất một dự án?

Điều đó phụ thuộc vào mức độ phức tạp của các dự án. Có thể mất từ vài tuần đến vài tháng.

6. Bạn đảm bảo công thức của tôi không được tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh của chúng tôi bằng cách nào?

Chúng tôi cam kết bảo mật công thức của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể ký một thỏa thuận bảo mật với bạn nếu cần thiết.

7. Tôi bắt đầu một dự án mới với MahaChem bằng cách nào?

Vui lòng cung cấp thông tin dự án qua emailcủa chúng tôi.  Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.