Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

1. Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng được đặt tại đâu?

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng của chúng tôi được đặt tại Selangor, Malaysia.

2. Các sản phẩm nào mà bạn tạo ra tại phòng thí nghiệm?

Các sản phẩm mà chúng tôi tạo ra có thể bao gồm sơn phủ hoàn thiện, vữa trát, matít cho gạch lát, sơn epoxy, bê tông epoxy, v.v.

3. Chi phí dịch vụ thí nghiệm là bao nhiêu?

Chi phí được miễn nếu các sản phẩm của chúng tôi được bao gồm trong công thức. Mặt khác, chi phí này có thể phụ thuộc vào mức độ phức tạp.

4. Mất bao lâu để hoàn tất một dự án?

Điều đó phụ thuộc vào mức độ phức tạp của các dự án. Có thể mất từ vài tuần đến vài tháng.

5. Bạn đảm bảo công thức của tôi không được tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh của chúng tôi bằng cách nào?

Chúng tôi cam kết bảo mật công thức của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể ký một thỏa thuận bảo mật với bạn nếu cần thiết.

6. Tôi bắt đầu một dự án mới với MahaChem bằng cách nào?

Vui lòng gửi email thông tin dự án vào địa chỉ email của chúng tôi.  Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.